อันดับบริษัทโลจิสติกส์
บริษัทขนส่งพัสดุ ในประเทศไทย

ยอดรวมการใช้งานทั้งหมด

ประจำปี พ.ศ. 2566
21,187,495 (ครั้ง)
ดูสถิติ :


สถิติในด้านต่างๆ สูงที่สุด

ประจำปี พ.ศ. 2566
ems ดีไหม ? ยอดการใช้งาน
4,829,247 ครั้ง
Sendit ดีไหม ? คะแนนการบริการ
4.92 จาก 5.0
LAZADA Elogistics ดีไหม ? ความคิดเห็น
890 ความคิดเห็น

ยอดรวมการใช้งานรายบริษัท

เดือน : ปี :
ผู้ให้บริการ ยอดการใช้งาน
ความคิดเห็น
คะแนน ดูสถิติ
Flash Express ดีไหม ?2,023- -
ems ดีไหม ?6691 -
J&T Express ดีไหม ?597- -
Kerry Express ดีไหม ?259- -
Shopee XPress (SPX) ดีไหม ?256- -
Best Inc ดีไหม ?104- -