อันดับบริษัทโลจิสติกส์
บริษัทขนส่งพัสดุ ในประเทศไทย

ยอดรวมการใช้งานทั้งหมด

ประจำปี พ.ศ. 2567
2,753,641 (ครั้ง)
ดูสถิติ :


สถิติในด้านต่างๆ สูงที่สุด

ประจำปี พ.ศ. 2567
Flash Express ดีไหม ? ยอดการใช้งาน
699,113 ครั้ง
FedEX ดีไหม ? คะแนนการบริการ
5.00 จาก 5.0
LAZADA Elogistics ดีไหม ? ความคิดเห็น
82 ความคิดเห็น

ยอดรวมการใช้งานรายบริษัท

เดือน : ปี :
ผู้ให้บริการ ยอดการใช้งาน
ความคิดเห็น
คะแนน ดูสถิติ
ems ดีไหม ?94,29427 1.75
Flash Express ดีไหม ?44,0094 1.48
J&T Express ดีไหม ?39,19819 1.79
Shopee XPress (SPX) ดีไหม ?24,46917 1.20
IEL ดีไหม ?9,9454 -
Best Inc ดีไหม ?9,6706 1.40

10 ความความคิดเห็นล่าสุด