อันดับบริษัทโลจิสติกส์
บริษัทขนส่งพัสดุ ในประเทศไทย

ยอดรวมการใช้งานทั้งหมด

ประจำปี พ.ศ. 2567
4,475,833 (ครั้ง)
ดูสถิติ :


สถิติในด้านต่างๆ สูงที่สุด

ประจำปี พ.ศ. 2567
ems ดีไหม ? ยอดการใช้งาน
1,172,982 ครั้ง
FedEX ดีไหม ? คะแนนการบริการ
3.00 จาก 5.0
LAZADA Elogistics ดีไหม ? ความคิดเห็น
323 ความคิดเห็น

ยอดรวมการใช้งานรายบริษัท

เดือน : ปี :
ผู้ให้บริการ ยอดการใช้งาน
ความคิดเห็น
คะแนน ดูสถิติ
ems ดีไหม ?96,87920 3.04
J&T Express ดีไหม ?58,22221 1.55
Shopee XPress (SPX) ดีไหม ?35,04914 1.82
Kerry Express ดีไหม ?28,9681 -
Flash Express ดีไหม ?26,5192 1.93
Nim Express ดีไหม ?12,7101 1.00

10 ความความคิดเห็นล่าสุด